درگاه الكترونيكي وزارت ورزش و جوانان Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 http://ssc.msy.gov.ir/ sis-eg Powered Site ar درگاه الكترونيكي وزارت ورزش و جوانان http://ssc.msy.gov.ir/images/logo.gif http://ssc.msy.gov.ir/ portal@msy.gov.ir نائب رئيس كميته بين المللي المپيك فردا با وزير ورزش و جوانان ديدار مي كندhttp://ssc.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1598401&ctp_id=263&id=172395&sisOp=view2016-12-20 11:39:43<tr> <td valign="top" style="padding-bottom:5px">اور اردنر رئيس فدراسيون جهاني تيراندازي باكمان و نايب رئيس كميته بين المللي المپيك فردا وارد تهران مي شود </td> </tr>آغاز هم انديشي صميمانه جوانان با دولت تدبير و اميدhttp://ssc.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1598400&ctp_id=263&id=172394&sisOp=view2016-12-20 11:36:22<tr> <td valign="top" style="padding-bottom:5px">هم انديشي صميمانه جوانان با دولت يازدهم با حضور 2 وزير دولت تدبير و اميد در سالن اجلاس سران آغاز شد.</td> </tr>دكتر سلطاني فر: مطمئنم ارديبهشت 96 مردم ادامه سياست هاي فعلي حاكم بر كشور را انتخاب مي كنندhttp://ssc.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1598399&ctp_id=263&id=172393&sisOp=view2016-12-20 11:30:55<tr> <td valign="top" style="padding-bottom:5px">وزير ورزش و جوانان با تاكيد بر اينكه نگاه رئيس جمهوري به جوانان، نگاهي ويژه است گفت: اقتصاد كشور ظرفيت ايجاد ۹ ميليون شغل جديد تا دو دهه آينده را دارد.</td> </tr>دستورالعمل تجليل از ورزش كاران حافظ ارزش هاي ديني و ملي به زودي ابلاغ مي شودhttp://ssc.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1598291&ctp_id=263&id=172382&sisOp=view2016-12-04 12:42:43<tr> <td valign="top" style="padding-bottom:5px">معاون فرهنگي، آموزش و پ‍‍‍‍‍‍‍ژوهش وزارت ورزش و جوانان از تنظيم دستورالعملي براي تجليل از ورزش كاراني خبر داد كه در ميادين قهرماني به صورت علني از ارزش هاي ديني و ملي پاسداري مي كنند.</td> </tr>سلطاني فر: وزارتخانه ما وزارتخانه شنوا خواهد بودhttp://ssc.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1598290&ctp_id=263&id=172381&sisOp=view2016-12-04 12:41:34<tr> <td valign="top" style="padding-bottom:5px">وزير ورزش و جوانان در مجمع پيشكسوتان واليبال گفت: اميدوارم جامعه ورزش از آموخته‌ها، تجربيات و اطلاعات شما استفاده كند</td> </tr>قول رئيس فدراسيون جهاني بسكتبال به وزير ورزش و جوانان ايرانhttp://ssc.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1598289&ctp_id=263&id=172380&sisOp=view2016-12-04 12:37:09<tr> <td valign="top" style="padding-bottom:5px">رئيس فدراسيون جهاني بسكتبال قول داد كه حضور زنان بسكتبال يست محجبه ايراني را مورد بررسي قرار دهد</td> </tr>گفت و گوي بي واسطه نخبگان جوان با وزراي دولت تدبير و اميدhttp://ssc.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1598288&ctp_id=263&id=172379&sisOp=view2016-12-04 12:34:31<tr> <td valign="top" style="padding-bottom:5px">وزير ورزش و جوانان از برنامه ريزي براي ارتباط مستقيم و بدون واسطه جوانان با چند وزير كابينه خبر داد.</td> </tr>دكتر سلطاني فر : منصور پورحيدري مورد علاقه و احترام همه بودhttp://ssc.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1598287&ctp_id=263&id=172378&sisOp=view2016-12-04 12:31:38<tr> <td valign="top" style="padding-bottom:5px">وزير ورزش و جوانان، از فريده شجاعي، همسر منصور پورحيدري خواست در كنار استقلال و ورزش به مجموعه مديريتي ورزش كشور كمك كند</td> </tr>دكتر سلطاني‌فر خيلي چيزها را ثابت كردhttp://ssc.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1598286&ctp_id=263&id=172377&sisOp=view2016-12-04 12:28:24<tr> <td valign="top" style="padding-bottom:5px">دكتر سلطاني‌فر وزير ورزش و جوانان پيگير وضعيت بازيكن تيم اميد نفت شد. </td> </tr>گزارش آخرين وضعيت پروژه هاي عمراني ورزشي كشور به دكتر سلطاني فرhttp://ssc.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1598285&ctp_id=263&id=172376&sisOp=view2016-12-04 12:25:41<tr> <td valign="top" style="padding-bottom:5px">وزير ورزش و جوانان با حضور در شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي در جريان آخرين وضعيت پروژه هاي ورزشي كشور قرار گرفت.</td> </tr>نشست تبيين اقدامات و اولويت هاي فرهنگي فدراسيون هاي ورزشي برگزار مي شودhttp://ssc.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1598284&ctp_id=263&id=172375&sisOp=view2016-12-04 12:24:00<tr> <td valign="top" style="padding-bottom:5px">نشست تبيين اقدامات و اولويت هاي فرهنگي فدراسيون هاي ورزشي كشور با حضور معاون فرهنگي، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان برگزار مي شود.</td> </tr>تاكيد بر راه اندازي فاز اول ورزشگاه هاي پنج هزار نفره استان تهرانhttp://ssc.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1598283&ctp_id=263&id=172374&sisOp=view2016-12-04 12:20:19<tr> <td valign="top" style="padding-bottom:5px">در ديدار مدير كل ورزش و جوانان استان تهران با وزير ورزش و جوانان، ضمن ارائه گزارشي از وضعيت كنوني ورزش و جوانان استان، بر راه اندازي فاز اول ورزشگاه هاي تهران و شهرستان هاي استان تاكيد شد. </td> </tr>همه استانهاي كشور تا پايان دولت يازدهم صاحب خانه جوانان خواهند شدhttp://ssc.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1598282&ctp_id=263&id=172373&sisOp=view2016-12-04 12:17:46<tr> <td valign="top" style="padding-bottom:5px">دكتر سلطاني فر گفت : با هماهنگي معاونت امور جوانان ، استانداران ، مديران كل استاني ، تاكنون 12 خانه جوانان در كشور ايجاد شده و تا پايان دولت يازدهم 19 خانه جوانان ديگر راه اندازي خواهد شد.</td> </tr>دكتر سلطاني فر: اتحاديه مديران باشگاه ها بايد مشاور امين وزارتخانه و فدراسيون فوتبال باشدhttp://ssc.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1598126&ctp_id=263&id=172361&sisOp=view2016-11-22 13:16:57<tr> <td valign="top" style="padding-bottom:5px">وزير ورزش و جوانان گفت: اتحاديه مديران باشگاه هاي فوتبال بايد به عنوان يك مشاور امين و مطلع در كنار وزارت ورزش و جوانان و فدراسيون فوتبال باشد تا بتوانيم با هم فكري و هم افزايي باشگاه هاي كشور را درآمدزا كنيم</td> </tr>بازديد دكتر سلطاني فر از اماكن ورزشي سيرجانhttp://ssc.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1598124&ctp_id=263&id=172358&sisOp=view2016-11-22 13:12:32<tr> <td valign="top" style="padding-bottom:5px">وزير ورزش و جوانان در سفر به استان كرمان و پس از افتتاح مجموعه ورزشي گل گهر سيرجان از اماكن ورزشي اين شهرستان ديدن كرد.</td> </tr>دستور وزير براي طرح دوباره حضور بسكتباليست هاي محجبه ايراني در ميادين بين الملليhttp://ssc.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1598123&ctp_id=263&id=172357&sisOp=view2016-11-22 13:07:51<tr> <td valign="top" style="padding-bottom:5px">به گفته سجادي، با دستور وزير ورزش و جوانان ، فدراسيون بسكتبال موضوع حضور بانوان ايران در ميادين بين المللي را دوباره در فدراسيون جهاني مطرح مي كند </td> </tr>دكتر سلطاني فر: اميدوارم با دعاي مردم آرميده بر روي سكوي المپيك برودhttp://ssc.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1598122&ctp_id=263&id=172356&sisOp=view2016-11-22 13:06:38<tr> <td valign="top" style="padding-bottom:5px">وزير ورزش و جوانان ابراز اميدواري كرد، آرميده كشتي گير نوجوان تيم ملي با دعاي خير مردم با پيروزي و غلبه بر بيماري خود به تشك كشتي بازگردد</td> </tr>پيام تسليت وزير ورزش و جوانان در پي درگذشت خانم مرضيه حديدچي دباغhttp://ssc.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1598121&ctp_id=263&id=172355&sisOp=view2016-11-22 12:44:10<tr> <td valign="top" style="padding-bottom:5px">مسعود سلطاني فر با صدور پيامي، درگذشت بانوي انقلابيِ و از پيشگامان مبارزه با رژيم ستم شاهي خانم مرضيه حديدچي دباغ را تسليت گفت.</td> </tr>جلسه هم انديشي دبيران شوراي پژوهش و فناوري منطقه سه كشور در اراكhttp://ssc.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1598120&ctp_id=263&id=172354&sisOp=view2016-11-22 12:42:57<tr> <td valign="top" style="padding-bottom:5px">با حضور معاون فرهنگي، آموزش وپژوهش وزارت ورزش وجوانان جلسه هم انديشي دبيران شوراي پژوهش و فناوري منطقه سه كشور در اراك برگزار شد</td> </tr>مجموعه ورزشي گل گهر سيرجان افتتاح شدhttp://ssc.msy.gov.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1598119&ctp_id=263&id=172353&sisOp=view2016-11-22 12:41:24<tr> <td valign="top" style="padding-bottom:5px">مجموعه ورزشي گل گهر سيرجان با حضور معاون اول رئيس جمهوري و وزير ورزش و جوانان افتتاح و به بهره برداري رسيد.</td> </tr>